Playtech Estonia küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika

Uuendatud: November 2019

Teie isikuandmete kaitse on Playtech Estonia OÜ (“Playtech” või “meie”) jaoks oluline.

Me töötleme Teilt kogutud või Teilt meie karjääri veebilehe („Portaal“) kasutamisel saadud isikuandmeid üksnes käesolevad Poliitikas nimetatud alustel.

TEEMAD

  • Meist
  • Isikuandmed, mida me töötleme veebilehel www.playtech.ee

  • Kolmandad osapooled

  • Küpsised ja nende kasutamise tingimused veebilehel www.playtech.ee;

  • Andmesubjekti õigused

  • Andmekaitseametnik

MEIST

Playtech Software Limited registrinumbriga 008505v on Mani saarel aadressile St Georges Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE registreeritud äriühing.

Playtech Estonia OÜ registrinumbriga 10736593 on Eestis aadressile Vanemuise 7, Tartu 51001 registreeritud äriühing.

Käesolevat Poliitikat kohaldatakse nii praegustele kui endistele karjääri Portaali kasutajatele. Poliitika näol ei ole tegemist tahteavaldusega mistahes lepingu sõlmimiseks ning see ei sisalda või kujuta endast mistahes Teile suunatud tööpakkumist.

Meil on õigus Poliitikat muuta igal ajahetkel kajastades tehtud muudatusi nii siin veebilehel kui mujal asjakohastes kohtades. Tehtud muudatustest teavitame Teid meile edastatud e-posti aadressile saadetud meili teel. Muudatused Poliitika tingimustes hakkavad kehtima alates nende avaldamisest veebikeskkonnas. Palume Teil muudatustega kursis olemiseks Poliitikat jooksvalt üle vaadata.

ISIKUANDMED, MIDA ME TÖÖTLEME

Me töötleme Teie isikuandmeid üksnes Teie nõusolekul. Te ei ole kohustatud meile oma isikuandmeid andma, selleks, et meie veebilehte kasutada.

Meie eesmärk on analüüsida huvitatud taotlejate tegevust karjääri Portaali lehel kasutades selleks rakendusi Facebook Pixels ja Google Analytics. Me kogume teatud andmeid, sealhulgas ka isikuandmeid. Kogutavad andmed võivad endas sisaldada järgmist: Teie nimi, Teie emaili aadress, Teie turunduseelistused ja muu sarnane informatsioon, mida me kogume analüüsiprotsessi tulemusel.

Facebook Pixel on kood, mis lisatakse soovitud veebilehele selle külastajate liikluse salvestamiseks, et seeläbi edaspidi näidata sobivaimat reklaami.

Google Analytics on rakendus, mis võimaldab koguda statistikat veebilehe külastajate kohta. Eelkõige võimaldab see koguda teavet, kuidas külastajad veebilehele jõudsid, mis neile kõige enam huvi pakub ning kas nad teevad veebilehe haldaja poolt soovitud tegevusi.

KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBILEHED

Meie veebileht sisaldab linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, pluginatele ning rakendustele. Pange tähele, et nende linkide avamise või ühenduste lubamisega võite anda kolmandatele osapooltele võimaluse Teie isikuandmeid töödelda. Meil puudub kontroll kolmandate osapoolte veebilehtede üle ja me ei vastuta nende tegevuse eest. Me soovitame Teil tungivalt enne meie veebilehelt lahkumist tutvuda iga külastatava veebilehe privaatsuspoliitikaga.

KÜPSISED

Meie veebileht kasutab küpsiseid selleks, et Teid eristada teistest veebilehe kasutajatest. See võimaldab meil pakkuda Teile parimat teenust veebilehe külastamisel ning seda pidevalt edasi arendada.

Küpsised on väiksed tekstifailid, mis salvestatakse Teie nõusolekul Teie arvutisse või muusse seadmesse, mille kaudu veebilehte kasutate. Küpsised salvestavad endasse teabe, mida brauserisse või Teie arvuti kõvakettale saadetakse.

Me kasutame järgnevates tüüpides küpsiseid:

  • Tingimata vajalikud küpsised. Need on küpsised, mis on vajalikud meie veebilehe kasutamiseks. Need on näiteks küpsised, mis võimaldavad Teil sisse logida meie veebisaidi piiratud juurdepääsuga aladele, kasutada ostukorvi või kasutada e-arveldusteenuseid.

  • Analüütilised või jõudlusküpsised. Need küpsised võimaldavad saada teavet veebilehe külastajate arvu ning nende liikumise kohta veebilehel. See aitab parandada veebisaidi toimimist, näiteks muutes seda külastaja jaoks kasutajasõbralikumaks.

  • Funktsionaalsusküpsised. Nende küpsiste abil on Teid võimalik ära tunda, kui veebilehele naasete. Need võimaldavad meil veebilehe sisu Teie jaoks isikupärastada, tervitades Teid nimeliselt ja jättes meelde Teie eelistused (näiteks valitud keel või piirkond).
  • Reklaamiküpsised. Need küpsised koguvad teavet Teie külastuse kohta meie veebilehele ning selle sirvimisharjumistest. Saadud teavet kasutame oma veebilehe ja selles sisalduva reklaami Teile meelepärasemaks muutmiseks. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks võime saadud teavet jagada ka kolmandate isikutega.  

Te võite muuta oma brauseri sätteid, et võtta vastu või keelduda kõikidest küpsistest, valida, mis küpsiseid Te soovite või ei soovi, kustutada küpsiseid, mis on juba seatud, või paluda teavitust, kui küpsis Teie seadmele väljastatakse. Pange aga tähele, et blokeerides kõik küpsised, sealhulgas tingimata vajalikud küpsised, ei pruugi Teil olla võimalik ligi pääseda meie veebilehele või selle osadele.

Kõik küpsised, välja arvatud need, mis on vajalikud, kustutatakse pärast maksimaalselt kahte aastat.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Isikuandmete kaitse üldmääruse[1] kohaselt on Teil õigus tutvuda meie poolt kogutud Teid puudutavate isikuandmetega ning saada neist koopia; õigus nõuda Teie isikuandmete edastamist teisele andmekaitseametnikule; õigus nõuda isikuandmete kustutamist; muutmist või parandamist; isikuandmete töötlemise piiramist. Nimetatud õigused ei ole absoluutsed.

Nimetatud õiguste kasutamiseks palume kontakteeruda Playtechiga saates meil e-posti aadressile info@playtech.ee. Kui tunnete muret oma isikuandmete võimaliku rikkumise pärast seoses Playtechi veebilehe kasutamisega, võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@playtech.ee.

Teil on alati õigus oma andmete kaitsmiseks pöörduda ka Eesti Andmekaitse Inspektsioonile poole telefonil +372 627 4135, e-posti aadressil info@aki.ee või postiaadressil Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, Eesti.

ANDMEKAITSEAMETNIK

Käesoleva poliitika järgimise tagamiseks oleme määranud andmekaitseametniku. Kui Teil on või tekib tulevikus küsimusi selle Poliitika või Teie isikuandmete töötlemise kohta, pöörduge meie andmekaitseametniku poole e-posti aadressil privacy@playtech.com.

Kui teil on selle Poliitika või Teie isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või kommentaare, palun kontakteeruge meie andmekaitseametnikuga e-posti aadressil privacy@playtech.com.


[1] EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).