Playtech logo

Playtech toetab koolilastele suunatud programmeerimise huviringi “Progejad”

12 september 2013

Huviringis omandavad õpilased aasta jooksul esmased programmeerimisalased oskused. Tööd alustatakse robootika programmeerimiskeskkonnas NXT-G ning jätkatakse programmiga Scratch.

Peale põhioskuste (tingimused, tsüklid, alamprogrammid) selgeks saamist asutakse õppima NXC keeles. Kogu õpe on üles ehitatud selliselt, et tunnid oleks võimalikult atraktiivsed ning õpilaste jaoks motiveerivad.

Lapsi juhendab Taavi Duvin, kes on Tartu Ülikooli robootikaspetsialist, omab magistrikraadi informaatikaõpetaja alal ning 4-aastast töökogemust arvutiõpetajana ja kooli IT-spetsialistina.

Huviring tegutseb Vaata Maailma SA poolt ellu kutsutud projekti „NutiLabor“ all.

Loe lisaks siit.

Tule meile tööle!